top of page

Nước đá dùng liền Hóc Môn

Nước đá dùng liền Hóc Môn, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Nước đá Phát Anh Tiến cung cấp Nước đá dùng liền tại Hóc Môn
Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến tại Hóc Môn được đóng gói trong bao bì kín và ghi nhãn theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công bố hợp quy Nước đá dùng liền - Nước đá Phát Anh Tiến tại Hóc Môn
- Sản phẩm nước đá dùng liền Phát Anh Tiến sản xuất, kinh doanh trong nước được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này.
- Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy
định của pháp luật.

Nước đá dùng liền Hóc Môn - Nước đá Phát Anh Tiến Hóc Môn
Email: phatanhtien@yahoo.com.vn
Điện thoại mua nước đá, đăng ký mở đại lý nước đá tại Hóc Môn: 0903912343 (Zalo Oanh Thai)

NƯỚC ĐÁ UỐNG TRÀ SỮA, NƯỚC NGỌT, NƯỚC MÍA, CAFE

Đá Cây, Đá Sạch đóng gói

nước đá dùng liền
giao nước đá uống bia.webp
Đá tinh khiết
Nước đá xay, đá cocktail, Nước đá Phát Anh Tiến
bottom of page