top of page

Nước đá đóng ly dùng liền. Nước đá Phát Anh Tiến được bảo quản, vận chuyển trên các phương tiện chuyên dụng.

Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Nước Đá đóng ly thành thùng theo yêu cầu của khách hàng. Giao hàng nước đá nhanh chóng, cung cấp nước đá quanh năm.

Nước đá đóng ly dùng liền