top of page

Nước đá cắt vuông tại Phát Anh Tiến luôn sạch tinh khiết. Nước đá đã được kiểm định và chứng nhận về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đá viên dạng vuông thường dùng trong các quán bar. Nhà sản xuất nước đá cắt vuông tinh khiết Phát Anh Tiến, cung cấp nước đá ắt vuông đóng bao 20kg.Đơn đặt hàng số lượng lớn cho các sự kiện

Nước đá cắt Vuông Tinh Khiết