top of page

Phân tích nước

Nước đá tinh khiết

Trong báo cáo phân tích nước của bạn, bạn có thể tìm thấy nồng độ được biểu thị bằng các đơn vị khác nhau.

Intermezzo trên các đơn vị khác nhau được sử dụng để báo cáo thành phần nước. Trong báo cáo phân tích nước của bạn, bạn có thể tìm thấy nồng độ được biểu thị bằng các đơn vị khác nhau.


mg / l hoặc ppm đến mmol / l

Sử dụng phần triệu hoặc ppm làm đơn vị là cách dễ nhất để liệt kê thành phần nước vì nó hiển thị nồng độ dưới dạng trọng lượng của phân tử / ion trong một lít. Trong trường hợp lượng phân tử / ion được sử dụng, đơn vị áp dụng là mmol / l. Để chuyển đổi từ ppm sang mmol / l, trọng lượng cần được chia cho khối lượng nguyên tử hoặc phân tử để có được lượng tính bằng mmol.


mEq / l

Đơn vị mmol / l chưa tính đến điện tích trên các ion, điều này rất quan trọng đối với các phản ứng trong nước (ví dụ: phản ứng trung hòa giữa axit và bazơ). Một đương lượng (Eq) là số mol của các ion nhân với (các) điện tích mà ion này mang theo.


được biểu thị bằng ppm CaCO3

Độ cứng và độ kiềm (xem phần tiếp theo) cũng thường được biểu thị bằng ppm CaCO3. Trong trường hợp đó, độ cứng 200 ppm của CaCO3, có nghĩa là độ cứng tương tự như nước trong đó 200 mg / l CaCO3 được hòa tan. Vì khối lượng phân tử của CaCO3 là 100 g / mol, 200 ppm của CaCO3 tương ứng với 2 mmol / l (= 200/100) và do đó 4 mEq / l CaCO3 (= 2 mmol / l x2). Ngược lại, 1 mEq / l tương ứng với 50 ppm là CaCO3.


độ cứng Đức (° dH)

Một độ cứng của Đức (° dH) là độ cứng được đưa vào bởi 10 mg CaO trên một lít nước. Vì khối lượng phân tử của CaO là 56 g / mol, 10 mg / l tương ứng với 0,18 mmol / l và 0,36 mEq / l (độ cứng liên quan đến các ion canxi, do đó số điện tích là 2).


độ cứng Pháp (° fH)

Một độ cứng của Pháp (° fH) là độ cứng được đưa vào bởi 10 mg CaCO3 trên một lít nước. Vì trọng lượng phân tử của CaCO3 là 100 g / mol, 10 mg / l tương ứng với 0,1 mmol / l và 0,2 mEq / l (độ cứng liên quan đến các ion canxi, do đó số điện tích là 2).


 

NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT - GIAO NƯỚC ĐÁ TẬN NHÀ

Phát Anh Tiến là công ty Nước đá TPHCM - Đại lý nước đá. Hệ thống Nước đá Phát Anh Tiến bán Nước đá Sạch Tinh Khiết, nước đá dùng liền cho các đại lý nước đá tinh khiết, cơ sở Nước đá quận TP.HCM. Nước đá sạch chất lượng: Nước đá mi, nước đá bi, đá viên cafe, đá xay, đá tám, đá 4, đá cây, đá bào, đá cắt, nước đá cắt vuông. Giao đá tận nhà. Mở đại lý nước đá liên hệ Phát Anh Tiến.

Email: phatanhtien@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0903912343bottom of page